Hợp tác cùng Diamond V ( Hoa Kỳ ) với vai trò là Nhà phân phối nhóm sản phẩm Species-specific và Original line tại thị trường Việt Nam...

Hợp tác Olmix (Pháp ) với vai trò là Nhà phân phối nhóm sản phẩm Animal care tại thị trường Việt Nam...

Hợp tác DSM (Hà Lan)  với vai trò Nhà phân phối nhóm sản phẩm Animal nutrition & Personal care tại thị trường Việt Nam...

Viet ACC được thành lập với vai trò nhà môi giới & thương mại trong lĩnh vực cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam...

ctytac