Đối Tác Chiến Lược

DSM – HÀ LAN

Năm 2008, VIỆT ACC chính thức trở thành đối tác chiến lược của DSM trong việc phân phối nhóm sản phẩm Animal Nutrition tại thị trường Việt Nam

DIAMOND V – HOA KỲ

Năm 2012, VIỆT ACC trở thành nhà phân phối chính thức và duy nhất cung cấp nhóm sản phẩm Species-Specific và Original Line cho thương hiệu DIAMOND V tại Việt Nam

DIAMOND V – HOA KỲ

Năm 2012, VIỆT ACC trở thành nhà phân phối chính thức và duy nhất cung cấp nhóm sản phẩm Species-Specific và Original Line cho thương hiệu DIAMOND V tại Việt Nam

OLMIX – PHÁP

Năm 2009, Việt ACC hợp tác chiến lược cùng OLMIX trong việc phân phối nhóm sản phẩm Animal Care cho tập đoàn OLMIX tại Việt Nam

Kết nối ngành công nghiệp chăn nuôi
cho một cuộc sống thịnh vượng

Đối tác chiến lược

ctytac