Sản Phẩm

NGUYÊN LIỆU
THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Cung cấp nguồn nguyên liệu trong và ngoài nước sử dụng trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, các nhóm sản phẩm gồm: Đạm động vật, Đạm thực vật, Marine, Dairy và các sản phẩm bổ trợ khác phù hợp với công nghệ và tiêu chuẩn sản xuất Thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.
TÌM HIỂU THÊM

PREMIX VITAMIN – KHOÁNG

Cung cấp nhóm sản phẩm Premix – Vitamin được sản xuất theo công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới – chúng được thiết kế nhằm tối ưu hóa chi phí và năng suất vật nuôi, phù hợp với môi trường và công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.
TÌM HIỂU THÊM

Premix

Cung cấp nguồn nguyên liệu trong và ngoài nước sử dụng trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, các nhóm sản phẩm gồm: Đạm động vật, Đạm thực vật, Marine, Dairy và các sản phẩm bổ trợ khác phù hợp với tiêu chuẩn sản xuất Thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.
TÌM HIỂU THÊM

PHỤ GIA CHĂN NUÔI

Cung cấp nhóm sản phẩm phụ gia chăn nuôi từ những thương hiệu phụ gia hàng đầu thế giới, chúng được thiết kế nhằm tối ưu hóa chi phí và tối đa hóa năng suất vật nuôi, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho sản phẩm.
TÌM HIỂU THÊM

SẢN PHẨM
DÙNG CHO TRANG TRẠI

Nhóm sản phẩm chất lượng cao chuyên sử dụng cho hệ thống trại thương phẩm bao gồm nhóm sữa thay thế, béo thoát qua (fat by-pass), chất dinh dưỡng hỗ trợ điều trị bệnh, nâng cao tỷ lệ sống và tối ưu năng suất chăn nuôi.
TÌM HIỂU THÊM

SẢN PHẨM
DÙNG CHO TRANG TRẠI

Nhóm sản phẩm chất lượng cao chuyên sử dụng cho hệ thống trại thương phẩm bao gồm nhóm sữa thay thế, chất dinh dưỡng hỗ trợ điều trị bệnh, nâng cao tỷ lệ sống và tối ưu năng suất chăn nuôi.
TÌM HIỂU THÊM

NGUYÊN LIỆU
THỰC PHẨM – MỸ PHẨM

Với mạng lưới rộng khắp, chúng tôi đa dạng về nhóm nguyên liệu dùng cho sản xuất  Thực phẩm – Mỹ phẩm với mức giá hợp lý, phù hợp với điều kiện sản xuất Thực phẩm và Mỹ phẩm tại Việt Nam.
TÌM HIỂU THÊM

ctytac