Vào ngày 6 tháng 6, USDEC đã tổ chức Hội thảo Đổi Mới về Ăn Vặt Lành Mạnh tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Sự kiện đã giới thiệu về những phát triển mới về thói quen ăn uống sáng tạo, lành mạnh hơn...

ctytac